Welkom bij Autismepraktijk Waterland

Autismespectrumstoornissen (autisme, PDD/NOS, Stoornis van Asperger) zijn veelal op jonge leeftijd al zichtbaar op de meeste ontwikkelingsgebieden van het kind: de spraak/taalontwikkeling, in de (kwaliteit van) communicatie en het contact en op motorisch gebied.

Toch wordt de diagnose ASS vaak jaren later pas gesteld. Dit kan leiden tot onzekerheid en onmacht bij ouders. Terwijl zij aanvoelen dat `Er iets anders is met ons kind` worden ze soms (ten onrechte) gerustgesteld: `Het gaat wel weer over, uw kind is gewoon wat traag, lui enz.` Ouders kunnen zich hierdoor onbegrepen voelen.

Als ouders ongerust blijven, moeten ze zelf op zoek naar een instantie waar de diagnose definitief kan worden gesteld. Hier worden ze dan geconfronteerd met wachtlijsten en een lange onderzoeksprocedure. Kostbare tijd waarin het kind juist van een adequate aanpak en begeleiding kan profiteren, gaat verloren.

Als GZ/psychologe, al vele jaren werkzaam in de zorg voor kinderen met autisme ken ik deze problematiek van dichtbij. Om deze reden voorziet de praktijk in een snelle, maar ook uiterst zorgvuldige diagnostiek. Na de diagnosestelling volgt meteen het behandeladvies.